Juhtimispartner

Juhtimispartner on sinu isiklik sparring partner, kelle eesmärgiks on:

 • sind kuulata, 
 • küsida küsimusi, 
 • ning toetada sind kogemuste ja oskuste toel selleks, et lahendusi leida.

Olen sinu jaoks olemas just siis kui mind vajad aidates näha uusi vaatenurki ning leida lahendusi. Me töötame partneritena koos püsilepingu alusel.

Minu ekspertiis
 • tehnoloogia 
 • toote arendus, 
 • inimeste juhtimine ja organisatsioonikultuur.
Christjan Schumann - strategic sparring partner and executive coach. Juhtimispartner ja juhtimiscoach.

Sinu väljakutsed: Kas tunned ära enda probleemid?

Personaalne juhtimispartner sobib hästi ettevõtte tegevjuhile või asutajale.

Juhtimispartnerluse praktilised näited

Innovaatilised lahendused

Uue patenteeritud toote visiooni ja innovatsiooni strateegia koostamine ning osalemine arendusplaneerimises

Strateegiline meeskonnajuhtimine

Tegevjuhi tähelepanu fokusseerimine igapäevaselt mikrojuhtimiselt strateegilisemate tegevuste peale kasvatades meeskonna üldist autonoomsust ja rahulolu.

Juhtide areng

Meeskonna rahulolu ja kompetentside kaardistus. Süstemaatilise mentorluse abil meeskonnast tiimijuhi rolli välja kasvatamine.

Meeskonna efektiivsus

Inimeste ootuste ja käitumisega seotud meeskonna probleemide lahendamine.

Organisatsiooni areng

Kitsaskohtade ja väljakutsete  kaardistus organisatsiooni protsessides ning parenduste ellu viimine äri eesmärkide täitmiseks.

Värbamine

CTO värbamine tagades strateegiliselt ja kultuuriliselt sobiva kandidaadi.

Idufirma käivitamine

Uue idufirma strateegiliste eesmärkide ja MVP skoobi paika panemine ning arenduse käivitamine.

Mida teenus sisaldab?

Juhtimispartner vs juhtimiscoach

Kuigi juhtimispartner kasutab coachingu tööriistu nagu tagasisidestamine ja küsimuste küsimine, siis tegemist ei ole coachinguga sest:

 • Olen sulle pidevalt kättesaadav
 • Tuginedes oma kogemustel ja oskustel aitan leida lahendusi
 • Annan suuniseid ning koostan vajadusel arengukavad / strategic memos (tegevuskavad, strateegilised valikud, protsessi kirjeldused)
 • Osalen aktiivse partnerina ka äriprotsessides ja koosolekutel (kokkuleppel)

Mis partnerlus ei ole?

Kliendid soovitavad
"Meie arendusprotsesside täiustamise ja täiendamise teekonnal oli Christjan meie meeskonnale suureks abiks. Ta mitte ainult ei osutanud parandamist vajavatele aladele, vaid tema oskus esitada täpselt õigeid küsimusi andis meile võimaluse välja töötada oma lahendused. Tänu tema juhendamisele suutsime edukalt läbida ja lahendada mitmed pudelikaelad, mis olid meid varem takistanud. Christjani oskused arendusjuhtimises koos tema soodustava lähenemisviisiga tegid kogu vahe. Olen tänulik tema panuse eest ja ootan tulevasi koostööprojekte."

Jaan Saks, Zlick tegevjuht

ALUSTA KOHE

Samm 1: Tasuta tutvumiskõne (60 min)

Samm 2: Peale tutvumiskõne saad alustada ühekuulisest pilootkoostööst:

 • 2x 1h kohtumised 1 kuu jooksul
 • Kättesaadavus jooksvate küsimuste lahendamiseks

Samm 3: Konfidentsiaalsusleppe ja püsiva koostööleppe sõlmimine.