Juhtimiscoaching

Juhtimiscoach on sinu arengupartner, kes toetab su eneseteadlikkuse kasvu ning aitab mõista enda ja teiste suhtes paremaid juhtimisviise. Coach ei anna nõu ega juhiseid, vaid usub, et sul on juba olemas parimad lahendused. Selleks, et neid avastada, on vaja välist neutraalset ja usaldusväärset tuge.

Christjan Schumann - ICF member
Christjan Schumann - Executive Coach - juhtimiscoach

Christjan sinu juhtimiscoachina

Olen executive coach, kelle eesmärk on olla sulle partneriks sinu edu saavutamisel. Loon coachina usaldusväärse keskkonna, kus saad keskenduda eesmärkidele ja sellele, kuhu soovid jõuda. Minu ülesanne on olla sinu toetav partner, aidates sul jõuda selgusele oma eesmärkides ja kasutades erinevaid meetodeid nende saavutamiseks. Coachina võin olla väljakutsuvaks vastutuspartneriks aidates sul tagasiside ja reflektsioonide kaudu avastada uusi ideid ning liikuda praktiliselt oma eesmärkide suunas.

Minu taust ja kvalifikatsioonid teevad mind ideaalseks partneriks juhtidele. Olen International Coaching Federation (ICF) poolt tunnustatud Academy of Executive Coaching (AoEC) Level 1 diplomeeritud executive coach ja ABH-NLP sertifitseeritud life coach.

Tänu juhtimiskogemusele suurtes ja väikestes tehnoloogiaettevõtetes ning  vabatahtlikus organisatsioonis on mul laialdased teadmised liidrirollist ja inimeste käitumisest erinevates organisatsioonides. Olles läbinud teekonna spetsialistist juhiks, mõistan juhiks kasvamise teekonda ning erinevaid juhtimisväljakutseid ning suudan sinu olukorda kiiresti tajuda. Pööran tähelepanu sellele, et igaüks leiaks enda seest üles sisemise motivatsiooni  ja eesmärgid mille pinnalt samm-haaval edasi liikuda.

Tänu oma tehnoloogia taustale olen vilunud keeruliste mustrite ja probleemide lahendamises. Minu seoste loomise oskus võimaldab mul kiiresti mõista kliendi olukorda ning esitada asjakohaseid küsimusi.

Olen täitnud mitmeid rolle inimeste arengu toetamiseks: olen olnud juht, mentor, konsultant, koolitaja, terapeut ja coach. Töötades nii eraklientide kui ka suurettevõtete juhtidega, olen saanud laialdase kogemuse erinevatest valdkondadest ja juhtimistasanditest, mõistes inimese arenguteekonda sügavalt. Keskendun klientidele, kes on ambitsioonikad ja võimelised iseenda edu ja heaolu eest vastutama.

Usun, et inimese sisemises maailmas on lõputu potentsiaal, mida iga juht saab arendada ja realiseerida. Aju plastilisus – võime muuta oma mõttemustreid ja käitumist – on meie kõige tugevam ressurss. Olen elav tõestus sellele potentsiaalile ning olen uhke, et saan olla sinu partner sinu arengus. Oskan märgata mõttemustreid ning hinnata, kui sügavalt need mõtted on juurdunud ning millist muutust või panust on vaja, et neid mustreid muuta või jõuda kliendi soovitud tulemuseni.

Minu roll juhtimiscoachina on aidata neid, kes otsivad muutust ja lahendusi ning on valmis endapoolseid samme astuma. Tõhusa koostöö aluseks on kindlad väärtused ja põhimõtted, mida enda töös järgin. Kui oled valmis oma potentsiaali täielikult avama ja kasutama, olen siin, et aidata sul seda teekonda ette võtta.

Coachingu kasu sinule

Minu baasväärtused

See, kuidas ma töötan baseerub alusväärtustel nii minu enda kui kliendi vaatest:

Ausus

Olen aus nii iseenda kui klientidega, jagades neile oma perspektiive ja tagasisidet ilustamata kuid austusega on minu jaoks oluline, sest see kõik toetab läbipaistvust ja tõe rääkimist

Avatus

Avatus uutele ideedele, vaadetele ja kogemustele annab võimaluse areneda ning näha maailma läbi erinevate prillide. Julgustan oma kliente olema avatud muutustele ja väljakutsetele, mis aitavad neil aru saada oma potentsiaalist ja unikaalsusest

Vabadus

Vabadus mõjutab sügavalt minu tegevust ja olemust coachi ja inimesena. Vabadus tähendab mulle iseseisvust, loovust ja võimalust teha valikuid vastavalt oma veendumustele. Coachina loon ma ruumi, kus klient saab vabalt väljendada oma mõtteid ja tundeid

Vastutus

Vastutus oma otsuste ja valikute eest annab võimu ja kontrolli tagasi inimese enda kätte ning see mõte on oluline ka mulle nii isiklikult kui professionaalselt. Minu klientidel on coachingu sessioonidel võimalus näha oma valikute ja otsuste mõju nende elule

Siirus

Siirus on minu jaoks autentne, maskivaba, tõelise mina väljendamine. Coachingus loob see südamliku ja eheda atmosfääri, mis on aluseks usalduse tekkimisele ja klientide avanemisele

Usaldus

Usaldus tekib tuginedes eelpool toodud väärtustele, oma intuitsiooni ja ennast usaldades. Olles rohkem present hetkes olen seeläbi kliendile võrdseks partneriks nende arengu toetamisel. Mina usaldan ennast ja klienti ning klient usaldab mind

Juhtimiscoaching vs juhtimispartnerlus

Erinevalt partnerlusest on coachingu kogemus sinu jaoks:

  • Kuulan sind aktiivselt, küsin küsimusi, peegeldan ja teinekord toon välja enda märkamisi sinu jutu põhjalt
  • Ma ei suuna ega õpeta sind kuidagi
  • Ma ei paku välja lahendusi ega soovitusi
ALUSTA KOHE

Samm 1: Tasuta tutvumiskõne (30-60 minutit)

Samm 2: Vali endale meelepärane pakett:

  • 6 kuud, 1x kuus kohtumine
  • 3 kuud, 2x kuus kohtumine

Ühe coachingu kohtumise kestus on 60-90 minutit ning toimub kas füüsiliselt või virtuaalselt.

Broneeri tutvumiskõne